Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Jesteśmy Spółką, której właściciele są osobami fizycznymi i wywodzą się z pracowników KZA Zielonka Przedsiębiorstwo Państwowe, którego tradycja w sięga roku 1918. Przedsiębiorstwo to w latach 1918 – 1991 działało w ramach struktury PKP i było znaczącą firmą na rynku działającą w dziedzinie zabezpieczenia ruchu kolejowego i telekomunikacji.

więcej...

 

Przedmiotem działalności spółki jest:

 1. Automatyka Kolejowa
  1. projektowanie i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych, w tym urządzeń mechanicznych, przekaźnikowych i komputerowych,
  2. projektowanie i zabudowa systemów i urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  3. projektowanie i zabudowa systemów i urządzeń telewizji przemysłowej.
 2. Telekomunikacja
  1. projektowanie i budowa linii kablowych (w tym sieci magistralnych, rozdzielczych, abonenckich) w pełnym zakresie,
  2. projektowanie i budowa linii telekomunikacyjnych światłowodowych,
  3. projektowanie i instalacja systemów informacji podróżnych, zegarowych i nagłośnienia na peronach,
  4. projektowanie i budowa sieci okablowania strukturalnego,
  5. instalacje w budynkach (sieci teletechniczne, przeciwpożarowe, antywłamaniowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, kontrola dostępu) wraz z konserwacją, serwisem i monitorowaniem.
 3. 3. Elektroenergetyka
  1. projektowanie i budowa linii kablowych elektroenergetycznych o napięciu do 15kV,
  2. projektowanie i budowa urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  3. projektowanie i budowa urządzeń sygnalizacji drogowej,
  4. projektowanie i budowa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała szereg zadań inwestycyjnych polegających na kompleksowym wykonaniu robót budowlano – montażowych na liniach kolejowych i stacjach PKP oraz bocznicach zakładowych. Liczne referencje udzielone za wykonywane prace (referencje w załączeniu) są dowodem uznania i zaufania inwestorów, którzy podkreślają jakość i terminowość zrealizowanych kontraktów.

Świadczy to o rzetelności i wysokich kwalifikacjach zawodowych pracowników naszej firmy.

 

 

NIP: 125-11-98-425 REGON: 017470899 KRS: 0000103370