Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

ul. Marecka 101

05-220 Zielonka

tel./fax 22 786 81 30

 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o. powstała 07.02.2002r.

Jest to spółka, której właściciele są osobami fizycznymi i wywodzą się z pracowników KZA Zielonka Przedsiębiorstwo Państwowe, którego tradycja w sięga roku 1918. Przedsiębiorstwo to w latach 1918 – 1991 działało w ramach struktury PKP i było znaczącą firmą na rynku działającą w dziedzinie zabezpieczenia ruchu kolejowego i telekomunikacji.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o. opiera się na wiedzy i doświadczeniu byłych pracowników KZA Zielonka Przedsiębiorstwo Państwowe, bowiem zarząd oraz kadrę kierowniczą Spółki tworzą byli pracownicy KZA Zielonka Przedsiębiorstwo Państwowe. Są to ludzie odpowiedzialni, wyróżniający się bogatym doświadczeniem zdobytym w kraju, jak również poza jego granicami.

Głównym odbiorcą naszych usług jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dla której samodzielnie realizujemy kontrakty lub jako podwykonawcy wspólnie z firmami modernizującymi infrastrukturę kolejową PKP.

 

 

NIP: 125-11-98-425 REGON: 017470899 KRS: 0000103370